Aż 90 proc. Polaków twierdzi, że wzrok jest dla nich najważniejszym zmysłem. Jednak tylko co czwarty bada swój wzrok regularnie. Badania przeprowadzone z seniorami pokazują, ze boją się oni pogorszenia wzroku ze względu na utratę
niezależności oraz wpływu choroby na ich życie. Na przestrzeni ostatnich lat zaszło dużo zmian w stylu życia seniora. Jest to teraz osoba aktywna, odkrywca pasji. Jak pokazują badania już 40 proc. osób w wieku 65+ chce rozwijać się na emeryturze. Jednak zmiany w obszarze wiedzy na temat zdrowia nie są tak dynamiczne.

Osoby powyżej 60. roku życia nie chcą, aby problemy ze wzrokiem przeszkadzały im w codziennych czynnościach, boją się utraty niezależności oraz wpływu choroby na jakość ich życia. Jednocześnie aż 60 proc. ankietowanych przyznało, że nie ma praktycznie żadnej wiedzy na temat zaćmy. A ta choroba jest jedną z głównych przyczyn pogorszenia lub utraty widzenia u osób powyżej 55 roku życia. Aktualna sytuacja polskiego pacjenta jest również trudna. Liczba chorych na zaćmę w Polsce wynosi ok. 800 tys. 

Rosnąca liczba osób w wieku późnej dorosłości przekłada się na większe kolejki i dłuższy czas oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy. Dzięki postępowi medycyny, poprawie jakości życia oraz opieki medycznej ostatnie dziesięciolecia były związane z wydłużającym się okresem życia Polaków. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. „Ma to ogromne znaczenie ekonomiczne, ale również dotyka takich kwestii jak relacje międzypokoleniowe, aktywność i jakość życia osób w okresie późnej dorosłości czy coraz bardziej pożądana również u seniorów: umiejętność wykorzystywania nowych technologii” –mówi Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS.

Podczas realizacji międzynarodowego badania do kampanii „Lepszy wzrok, lepsze życie” spytano ankietowanych o to, czego brakowałby im, gdyby ich wzrok pogorszył się? Polakom najbardziej brakowałoby wyrazistych barw, ale również czytania książek lub gazet i oglądania telewizji. Dodatkowo bolesną stratą byłby także brak możliwości wyraźnego zobaczenia własnych dzieci, a także wyraźnego widzenia znaków drogowych.

Zgodnie z wynikami badań, seniorzy w Polsce prowadzą coraz bardziej aktywny tryb życia. Uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, chodzą do kina, teatru na koncerty. Korzystają z lekcji śpiewu lub tańca, są aktywnymi członkami chórów. Godnemu procesowi starzenia się w znaczącym stopniu sprzyja zaangażowanie i działalność społeczna. Osoby starsze, które wycofują się z tych aktywności doświadczają negatywnych konsekwencji zarówno w obszarze zdrowia psychicznego jak i fizycznego. Potrzebę bycia aktywnym wśród osób 60+ potwierdzają badania przeprowadzone w ramach kampanii edukacyjnej „Lepszy wzrok, lepsze życie”. Aż 90 proc. badanych uznało, że pogorszenie wzroku to ograniczenie ich niezależności. Kampania „Lepszy wzrok, lepsze życie” zwraca również uwagę na deficyt wiedzy i niską świadomość w obszarze zdrowia. Ponad połowa osób powyżej 60. roku życia, czyli grupa najbardziej zagrożona zaćmą, nie ma praktycznie żadnej wiedzy na jej temat.

Warto pamiętać, że rozwój aktywności i zmiana stylu życia są równie ważne jak świadomość dbania o własne zdrowie. Jest ono bowiem najcenniejsze.

(Źródło: infowire.pl )

7 KOMENTARZE

Skomentuj

Skomentuj
Wprowadź swoje imię