kobiety rządzą - stereotypy

W Polsce ciągle panuje przeświadczenie, że „zawód dyrektor” to domena mężczyzn. Przypisuje się im także zawody związane z nowymi technologiami oraz z naukami ścisłymi. Jednak stereotypy, a rzeczywistość to dwie inne sprawy. 

Polska znalazła się na 9 miejscu w rankingu państw o najwyższej feminizacji kadry kierowniczej. Światowym liderem tego rankingu są Filipiny, aż 57 procent osób na szczeblu kierowniczym to kobiety. Kolejne miejsca zajmują Panama, USA i Nowa Zelandia. Jedynym europejskim państwem, jakie wyprzedza Polskę w tym rankingu są Niemcy. W Polsce 36% kierowników to kobiety, Niemcy wyprzedzają nas o 2 punkty procentowe.

Kobiety w męskich zawodach niemile widziane? 

Badania „Kobiety w męskich zawodach” zrobione na zlecenie Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet wynika, że nadal myślimy w sposób bardzo stereotypowy. Ankietowani, poproszeni o wskazanie zawodów, które ich zdaniem są „męskie” oraz „kobiece”, za te najbardziej „męskie” uznali takie zawody jak: kierowca (66 proc.), automatyk/robotyk (65 proc.), inżynier energetyk (64 proc.). Jednocześnie jako zawody najbardziej „kobiece” wskazane zostały przede wszystkim – projektant wnętrz (53 proc.), farmaceuta (52 proc.) czy pracownik socjalny (50 proc.).

Jednak rzeczywistość zdecydowanie różni się od tego, w jaki sposób myślimy o podziale zawodów. Kobietom utrudnia się dojście do nauk ścisłych. Już w szkole średniej nakłania się je do zmiany zawodu i zniechęca do obranej ścieżki rozwoju, one stawiają na swoim i zmieniają obecną statystykę. W tym momencie aż 38% studentów politechnik to kobiety. A 36% osób zajmujących kierownicze stanowiska to przedstawicielki płci pięknej.

W świadomości Polaków jednak zawody związane z branżą IT, nowymi technologiami to pole do popisu dla mężczyzn. Z dokładniejszej analizy wyników badania wynika także, że szczególnie w sektorze IT kobiety nie mają łatwej ścieżki kariery i stykają się z wieloma barierami. Aż 59 proc. respondentów uznało, że programista to zawód męski, a tylko 5 proc., że jest to zawód kobiecy. Bardzo podobnie ankietowani wskazali w przypadku inżyniera nowych technologii (53 proc. – męski, 5 proc. – kobiecy).

Mentoring wspiera kobiety w dążeniu do celu

Z jednej strony społeczeństwo polskie jest bardzo konserwatywne i w stereotypowy sposób szufladkuje kobiety i mężczyzn, dzieli zawody na kobiece i męskie, przy czym te męskie są związane z nowoczesnością, postępem, z nauką i technologiami, a kobiece są bardziej tradycyjne – oceniła Katarzyna Wierzbowska, prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Fundacja podejmuje sporo inicjatyw, aby kobiety nie zniechęcały się podejmować zawodów, które w świadomości społeczeństwa definiowane są jako męskie. Zdaniem Katarzyny Majewskiej członka Zarządu Citi Handlowy wiele dobrego w tej dziedzinie zrobił mentoring, który pozwala zobaczyć ich silne strony.

(Źródło: PAP)

 

Skomentuj

Skomentuj
Wprowadź swoje imię