Bałtyk

Przeprowadzane badania potwierdzają, że Bałtyk jest morzem problemów, z którymi w przyszłości będą zmagać się strefy przybrzeżne wielkich oceanów. O tym, jak cenna może być wiedza o Bałtyku piszą oceanografowie w „Science Advances”.

Naukowcy mówią, że Bałtyk jest stosunkowo płytkim, mało słonym, zamkniętym i mniej zróżnicowanym niż inne morza. Dodatkowo, wszystkie kraje nad nim leżące, są silnie uprzemysłowione. Dlatego zmiany przyrodnicze w tym zbiorniku, zachodzące za sprawą człowieka, można zaobserwować dużo szybciej niż w oceanach.

Co się zmienia?

Pierwszym przykładem jest temperatura wody. W ostatnich trzech dekadach średnia temperatura wody w Morzu Bałtyckim podniosła się o 1,5 stopnia C, a w oceanach zaledwie o 0,5 stopnia C.

Kolejnym problemem jest zakwaszenie wody. Dwutlenek węgla, który w wyniku działalności człowieka trafia do powietrza i intensywnie rozpuszcza się w wodzie, tworząc kwas węglowy, niekorzystny dla wielu organizmów morskich. Autorzy „Science Advances” twierdzą, że zakwaszenie Bałtyku osiąga już poziom, który oceany mogą osiągnąć dopiero w XXII wieku.

Problemem jest również „użyźnienie”. Jeśli do wody trafi zbyt wiele substancji, takich jak azot i fosfor z nawozów sztucznych i ścieków, to na wodzie pojawiają się zakwity sinic. One natomiast, blokują rozwój morskiej florze i faunie, a przy ich rozkładzie pochłaniany jest tlen. Powstają również pustynie tlenowe, które doprowadzają do mniejszego rozpuszczania tlenu, a ten zaś jest potrzebny dla żyjących w wodzie organizmów.

Choć Bałtyk jest morzem problemów, z którymi w przyszłości będą borykać się inne zbiorniki wodne, to eksperci pod pewnymi względami stawiają go jako wzór. A mianowicie, jest ono świetnie przebadane. Dzięki temu wiemy, co należy zrobić, aby poprawić obecny stan rzeczy i chociaż w niewielkim stopniu zapobiec dalszej degradacji. Rolą człowieka w tym wszystkim jest przede wszystkim to, że musi zacząć szanować otaczającą nas przyrodę. Dbać, a nie niszczyć, bo większa część problemów ekologicznych jest stwarzana właśnie przez czyny i postępowanie ludzi. Dbajmy o to, co nas otacza, a przyszłe pokolenia jeszcze bardziej będą mogły cieszyć się pięknem naszej planety.

Skomentuj

Skomentuj
Wprowadź swoje imię