współczesny tata

Polska rodzina w ostatnich latach przeszła wiele przemian. Coraz częściej zaczęliśmy mówić o ojcach i o ich rolach. Współczesny tata to rodzic aktywny, ale czego się boi?

W ostatnich latach model rodziny przeszedł wiele zmian. Współczesny tata chce aktywnie uczestniczyć w życiu swoich dzieci. Popularność zyskuje partnerski model rodziny, coraz częstsze są też tzw. rodziny patchworkowe (rodzina zrekonstruowana z poprzednich związków), co niesie nowe wyzwania dla mężczyzn. Zdaniem ekspertów w Polsce pojęcie ojcostwa jest obecnie na nowo odkrywane. Ojcostwo staje się coraz bardziej wartością naczelną. Starsze pokolenie mężczyzn czerpało satysfakcję z kariery zawodowej, młodsze pokolenie szuka balansu i czerpie znacznie więcej satysfakcji z kariery związanej z pielęgnowaniem najważniejszych ról życiowych, jakimi są rola męża i ojca, niż z pracy – mówi Dariusz Cupiał, pomysłodawca i koordynator programu Inicjatywa Tato.Net.

Zdaniem eksperta na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci polska rodzina cierpiała z powodu deficytu obecności ojca i męża. Obecnie coraz mocniej zarysowuje się tendencja do przywracania równowagi w systemie rodzinnym.

Zaangażowany tata pomaga budować fundamenty

Psychologowie nie mają wątpliwości, że dla prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka niezbędna jest obecność obojga rodziców. Role matki i ojca są wprawdzie odmienne, wzajemnie się jednak uzupełniają. Obecność taty i jego zaangażowanie w wychowanie buduje w dziecku poczucie bezpieczeństwa, wzmacnia poczucie własnej wartości, a także dostarcza pierwszych wzorców męskości niezależnie od płci dziecka.

Strach przed…

Mimo rosnącego poparcia dla partnerskiego modelu rodziny, w Polsce opieka nad dziećmi pozostaje jednak domeną kobiet. Z danych ZUS wynika, że w pierwszej połowie 2017 roku z urlopu rodzicielskiego skorzystało blisko 250 tys. kobiet i nieco ponad 2 tys. mężczyzn. Wśród przyczyn niechęci ojców do urlopów rodzicielskich eksperci wymieniają przede wszystkim obawę mężczyzn przed utratą pracy oraz pogorszenie warunków bytowych rodziny. Jest to uwarunkowane męską naturą i zwiększeniem poczucia odpowiedzialności współczesnych ojców. Dlatego istotna jest edukacja społeczna w zakresie wagi i roli ojcostwa prowadzona przez takie organizacje jak Inicjatywa Tato.Net. Jest to portal, dzięki któremu ojcowie mogą się samokształcić. Inspiruje mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia.

(Źródło: info.newseria.pl)

 

Skomentuj

Skomentuj
Wprowadź swoje imię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.