Aż 90 proc. Polaków twierdzi, że wzrok jest dla nich najważniejszym zmysłem. Jednak tylko co czwarty bada swój wzrok regularnie. Badania przeprowadzone z seniorami pokazują, ze boją się oni pogorszenia wzroku ze względu na utratę
niezależności oraz wpływu choroby na ich życie. Na przestrzeni ostatnich lat zaszło dużo zmian w stylu życia seniora. Jest to teraz osoba aktywna, odkrywca pasji. Jak pokazują badania już 40 proc. osób w wieku 65+ chce rozwijać się na emeryturze. Jednak zmiany w obszarze wiedzy na temat zdrowia nie są tak dynamiczne.

Osoby powyżej 60. roku życia nie chcą, aby problemy ze wzrokiem przeszkadzały im w codziennych czynnościach, boją się utraty niezależności oraz wpływu choroby na jakość ich życia. Jednocześnie aż 60 proc. ankietowanych przyznało, że nie ma praktycznie żadnej wiedzy na temat zaćmy. A ta choroba jest jedną z głównych przyczyn pogorszenia lub utraty widzenia u osób powyżej 55 roku życia. Aktualna sytuacja polskiego pacjenta jest również trudna. Liczba chorych na zaćmę w Polsce wynosi ok. 800 tys. 

Rosnąca liczba osób w wieku późnej dorosłości przekłada się na większe kolejki i dłuższy czas oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy. Dzięki postępowi medycyny, poprawie jakości życia oraz opieki medycznej ostatnie dziesięciolecia były związane z wydłużającym się okresem życia Polaków. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. „Ma to ogromne znaczenie ekonomiczne, ale również dotyka takich kwestii jak relacje międzypokoleniowe, aktywność i jakość życia osób w okresie późnej dorosłości czy coraz bardziej pożądana również u seniorów: umiejętność wykorzystywania nowych technologii” –mówi Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS.

Podczas realizacji międzynarodowego badania do kampanii „Lepszy wzrok, lepsze życie” spytano ankietowanych o to, czego brakowałby im, gdyby ich wzrok pogorszył się? Polakom najbardziej brakowałoby wyrazistych barw, ale również czytania książek lub gazet i oglądania telewizji. Dodatkowo bolesną stratą byłby także brak możliwości wyraźnego zobaczenia własnych dzieci, a także wyraźnego widzenia znaków drogowych.

Zgodnie z wynikami badań, seniorzy w Polsce prowadzą coraz bardziej aktywny tryb życia. Uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, chodzą do kina, teatru na koncerty. Korzystają z lekcji śpiewu lub tańca, są aktywnymi członkami chórów. Godnemu procesowi starzenia się w znaczącym stopniu sprzyja zaangażowanie i działalność społeczna. Osoby starsze, które wycofują się z tych aktywności doświadczają negatywnych konsekwencji zarówno w obszarze zdrowia psychicznego jak i fizycznego. Potrzebę bycia aktywnym wśród osób 60+ potwierdzają badania przeprowadzone w ramach kampanii edukacyjnej „Lepszy wzrok, lepsze życie”. Aż 90 proc. badanych uznało, że pogorszenie wzroku to ograniczenie ich niezależności. Kampania „Lepszy wzrok, lepsze życie” zwraca również uwagę na deficyt wiedzy i niską świadomość w obszarze zdrowia. Ponad połowa osób powyżej 60. roku życia, czyli grupa najbardziej zagrożona zaćmą, nie ma praktycznie żadnej wiedzy na jej temat.

Warto pamiętać, że rozwój aktywności i zmiana stylu życia są równie ważne jak świadomość dbania o własne zdrowie. Jest ono bowiem najcenniejsze.

(Źródło: infowire.pl )

7 KOMENTARZE

Skomentuj

Skomentuj
Wprowadź swoje imię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.