narzędzia lean manufacturing

Szczupłe zarządzanie w firmie. Tak w skrócie można określić koncepcję Lean. Ta zakłada pozbywanie się marnotrawstw, które przyczyniają się do zmniejszania wydajności pracy zarówno, jeśli pod uwagę weźmiemy zatrudnioną kadrę, ale też wszelkie maszyny i urządzenia, które biorą udział w całym procesie produkcyjnym. 

Narzędzia Lean Management – co powinieneś o nich wiedzieć?

Eksperci wdrażania koncepcji Lean zwracają szczególną uwagę na fakt, iż narzędzia Lean Management zawsze muszą być dostosowane indywidualnie. Filozofia ta wskazuje, że nie ma dwóch tak samo działających przedsiębiorstw, nie ma również dwóch identycznych problemów w firmie. W pierwszej kolejności należy, więc poznać szczegóły dotyczące sprawności działania całej struktury konkretnego biznesu, a dopiero potem wdrażać program naprawczy.

Ważne jest także to, że w przemianie musi brać udział cała firma. Lean zakłada zmiany na każdym szczeblu i wszystkich stanowiskach pracy. Tylko wtedy wydajność może być większa. Zgodę na wdrażanie Lean Management powinni wyrazić wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowisko. To istotne zarówno w przypadku ekipy sprzątającej, specjalistów, jak również kadry kierowniczej. Tylko akceptacja i zaangażowanie całego zespołu, może przynieść oczekiwany rezultat.

Eksperci, którzy pomagają wdrażać koncepcję Lean w firmach, potwierdzają, że nie da się mówić w tym przypadku o konkretnych narzędziach naprawczych. Ważna jest eliminacja czynników zbędnych, na przykład takich, które rozpraszają czy spowalniają realizację kolejnych etapów. Trzeba pamiętać, że biznes to zataczająca koło machina, a każda czynność jest uwarunkowana poprzednią i wpływa na tę kolejną. Inaczej mówiąc, praca osoby zatrudnionej na danym stanowisku jest zawsze uzależniona od innych. Czasem wystarczy przestawienie biurka, naprawa sprzętu albo oddelegowanie obowiązków innemu pracownikowi, by pracę usprawnić. Cała strategia szczupłego zarządzania musi być wdrażana regularnie, bez żadnych odstępstw. Zmiany bardzo szybko staną się wtedy pozytywnym nawykiem i będą miały charakter długotrwały.

Najważniejsze zalety

Okazuje się, że narzędzia Lean Manufacturing pozwalają zwiększać wydajność pracy maszyn i zatrudnionego personelu, bez konieczności realizacji inwestycji finansowych. To raczej zmiany w organizacji pracy. Te polegają głównie na słuchaniu potrzeb pracowników i wdrażaniu zmian, które sprzyjają zarówno motywacji, jak i zaangażowaniu. To wreszcie zmiany, które eliminują zbędne czynniki, a więc wiążą się nierzadko z finansowymi oszczędnościami. Co ciekawe, zwiększoną efektywność po wdrożeniu koncepcji Lean zauważa się już po miesiącu likwidacji marnotrawstw w firmie.

1 KOMENTARZ

  1. pytanie tylko czy lean pasuje również do małych 5-7 osobowych firm, czy to ma sen i czy koszt wdrożenia w małej organizacji jest opłacalny?

Skomentuj

Skomentuj
Wprowadź swoje imię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.