Zamek Królewski w Chęcinach
foto. zamek.checiny.pl

Położony na wysokim wzgórzu pośród drzew i skał, otoczony pozostałościami kamiennego muru, jest jedną z największych atrakcji województwa świętokrzyskiego. Z baszt widokowych podziwiać można malownicze pasma Wzgórz Chęcińskich, widok na Góry Świętokrzyskie, historyczne miasteczko Chęciny. Jeśli trafimy na dobrą pogodę, dostrzeżemy nawet wierzchołki Tatr. Jeśli nie, z pewnością wynagrodzi to piękna panorama okolicy.

Zwiedzanie zamku

Warownia dzieli się na dwie części. Na zamku dolnym rozbrzmiewają dźwięki średniowiecznej muzyki. Co jakiś czas usłyszeć można huk armatniego wystrzału. Po dziedzińcu przechadzają się pracownicy, odziani w epokowe stroje. Znajdziemy tu studnię, kwadratową basztę południowo-zachodnią, jedno z dwóch wejść. W cenie biletu zwiedzający mają możliwość zrobienia sobie zdjęcia po przywdzianiu elementów rycerskiej garderoby, zakuciu się w dybach czy zamknięciu w klatce. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość strzału z łuku (2 zł za 3 strzały) czy zrobienia sobie zdjęcia na koniu (2 zł). Na dolnym zamku odbywają się imprezy, podczas których prezentowane są pokazy tańca średniowiecznego i rekonstrukcje bitew. Pierwotnie pełnił funkcje gospodarcze.

Schody w górę prowadzą zwiedzających do zamku górnego. Jest to pierwotna, najstarsza część warowni. Oba zamki łączył niegdyś sklepiony przejazd bramny. Nad twierdzą górują dwie potężne baszty. Dolne partie baszt służyły za więzienie. W ich wyższych partiach znajdowały się mieszkania i magazyny. Jednak baszty pełniły przede wszystkim funkcje obronne. W zachodniej dobrze widoczne są liczne otwory strzelnicze. Grubość murów przyziemia baszt wynosi ponad 2 m. Obecnie znajduje się tu również galeria herbów szlacheckich.

Czasy świetności i upadek twierdzy

Zamek Królewski w Chęcinach wzniesiono na przełomie XIII i XIV wieku. Warownia była ośrodkiem administracji książęcej, siedzibą powiatu sądowego oraz ważnym ośrodkiem życia politycznego. Odbywały się tam zjazdy rycerstwa i możnowładców, które dały początek przyszłym sejmom. W połowie XIV wieku zamek został rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego i stał się jedną z najpotężniejszych polskich warowni. W czasach świetności żadnemu z najeźdźców nie udało się zdobyć jej siłą.

Od końca XIV wieku twierdza jako pełniła także funkcję więzienia. Po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku do lochów wtrącano znaczniejszych jeńców krzyżackich.

W zamku rezydowały rodziny królewskie. Zamieszkiwała go, wraz ze swym ogromnym skarbcem, królowa Bona. Majątek ledwie mieścił się na 24 wozach, ciągnionych przez 140 koni.

W warowni stacjonowała stała, licząca 150 osób, załoga zamku. Podczas wojen miała za zadanie blokować ruchy nieprzyjaciela na przebiegających, przez Chęciny, drogach. W czasach pokoju utrzymywała na nich porządek i strzegła bezpieczeństwa podróżujących.

XVI-wieczne źródła historyczne mówią o postępującej powoli lecz nieubłaganie utracie znaczenia warowni. W czasie rokoszu Zebrzydowskiego w 1607 roku zbuntowane oddziały podstępem zdobyły zamek, który uległ znacznym zniszczeniom. Twierdza stopniowo popadała w ruinę. Zrewitalizowano ją stosunkowo niedawno, bo w latach 2013-2014.

Legendy Zamku Królewskiego

Podania mówią, że twierdza posiadała połączenie z kościołem na Karczówce, do których prowadził podziemny tunel. Inna legenda głosi, że w podziemnych lochach znajdują się skarby pozostawione w pośpiechu przez królową Bonę. Na wzgórzach wieczorną porą pojawiać ma się rycerz cwałujący na czarnym koniu.

Jak dojechać

Odnalezienie zamku nie jest trudne. Leży 15 km od Kielc, nieopodal drogi nr 7, łączącej Kraków z Warszawą. Jest z niej dobrze widoczny, ponadto do zamku kierują liczne znaki. Można również użyć nawigacji, wpisując adres: Jędrzejowska 24, Chęciny. U stóp zamku znajduje się duży bezpłatny parking, przeznaczony zarówno dla autobusów, jak i samochodów osobowych.

Praktyczne informacje

Zamek można zwiedzać codziennie w następujących godzinach:

Styczeń 9.00 – 16.00
Luty – marzec 9.00 – 17.00
Kwiecień – sierpień – 9.00 – 19.00
Wrzesień – październik 9.00 – 17.00
Listopad – Grudzień 9.00 – 16.00

Ceny biletów:

Oferta zimowa (od 2 listopada do 31 marca):

Ulgowy, grupowy, rodzinny  – 6 zł/os.
Bilet normalny  – 8 zł/os.
Bilet lokalny dla mieszkańców Gminy Chęciny – 1 zł/os.

Oferta letnia (od 1 kwietnia do 31 października):

Ulgowy, grupowy, rodzinny  – 9 zł/os.
Bilet normalny  – 12 zł/os.
Bilet lokalny dla mieszkańców Gminy Chęciny – 1 zł/os.

Darmowy wstęp na zamek mają: dzieci do lat 5 z wyłączeniem grup zorganizowanych, jeden opiekun (pilot) na 10 osób tworzących grupę zorganizowaną, przewodnicy posiadający uprawnienia.

Skomentuj

Skomentuj
Wprowadź swoje imię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.