Sztuczna inteligencja AI

W dobie rosnącej wszechobecności nowych technologii wiele osób zadaje sobie pytanie – czy sztuczna inteligencja (AI) jest w stanie napisać za mnie pracę dyplomową, taką jak licencjat czy magisterka? Zastanówmy się, czy realnie są takie możliwości i jakie ograniczenia niesie ze sobą posiłkowanie się AI w kontekście tworzenia prac naukowych.

Sztuczna inteligencja a autorska praca dyplomowa

Praca dyplomowa – czy to licencjat, czy praca magisterska wymaga nie tylko umiejętności zbierania i analizowania danych, ale również krytycznego myślenia, twórczego podejścia do problemu oraz zdolności do formułowania oryginalnych wniosków. Sztuczna inteligencja, choć rozwija się w zawrotnym tempie – ma pewne (duże) ograniczenia w obrębie poruszanych aspektów. AI może być pomocna w zbieraniu danych, analizowaniu trendów, a nawet w generowaniu pewnych fragmentów tekstów, ale praca dyplomowa to coś więcej niż zbiór czystych faktów i danych. Przede wszystkim wymaga ona mocno indywidualnego podejścia, u którego podłoża leży pozyskana specjalistyczna wiedza z zakresu danej dziedziny. Nie można więc oczekiwać oryginalnego wkładu naukowego ze strony AI – na obecnym etapie rozwoju wydaje się on być absolutnie poza zasięgiem sztucznej inteligencji.

Etyczne aspekty wykorzystania AI

Istotnym aspektem, o którym należy pamiętać, jest kwestia czysto etyczna. Prace dyplomowe, zarówno na poziomie licencjatu, jak i magisterki, są oceniane pod kątem oryginalności i indywidualnego wkładu studenta. Wykorzystanie AI do napisania pracy dyplomowej będzie uznane za naruszenie podstawowych zasad uczciwości ludzkiej – w tym akademickiej i naukowej. Zlecanie komuś napisania pracy dyplomowej jest nielegalne. Mimo że sztuczna inteligencja tworzy “autorski” tekst i teoretycznie posługujemy się nią sami – to należy pamiętać, że nowe możliwości, jakie niesie ze sobą AI, nie są do końca uregulowane prawnie. Sam plagiat to poważne wykroczenie w środowisku akademickim, a prace wykonane z pomocą AI mogą być trudne do odróżnienia od pracy, którą już kiedyś jakiś student napisał samodzielnie. Nie możemy tu liczyć na brak podobieństwa formy i treści pracy dyplomowej.

AI pomóż mi!

AI nie jest jednak całkowicie bezużyteczna w procesie tworzenia pracy dyplomowej. Sztuczna inteligencja może służyć jako narzędzie wspierające proces badawczy, pomagając w organizacji i analizie danych, generowaniu bibliografii (oczywiście do skrupulatnej weryfikacji), czy we wstępnym tworzeniu szkiców rozdziałów. Może to znacząco usprawnić proces pisania pracy magisterskiej czy licencjatu, zwłaszcza w kontekście zbierania i przetwarzania dużych ilości publikacji i najświeższych informacji.

Sztuczna inteligencja a inteligencja

Choć AI może znacząco wspomóc proces badawczy i organizacyjny to samodzielne napisanie pracy dyplomowej, czy to licencjatu, czy magisterki, przez sztuczną inteligencję nie jest możliwe. Ponadto zawsze należy pamiętać o aspektach etycznych oraz bezdyskusyjnej wartości swojego unikatowego profilu wiedzy. Warto więc traktować AI jako pomocnicze narzędzie, a nie jako zamiennik własnej pracy i wysiłku  intelektualnego potrzebnego do stworzenia wartościowej pracy dyplomowej.

Skomentuj

Skomentuj
Wprowadź swoje imię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.