lista biegłych sądowych rzeszów

Na liście biegłych sądowych wpisani są eksperci danej dziedziny, którzy zostają powoływani przez sędziego w celu wydania profesjonalnej opinii. Ta z kolei jest nierzadko wsparciem dla sędziego w ramach wydawania sprawiedliwego werdyktu, niejednokrotnie ekspertyza tego rodzaju staje się także głównym dowodem w sprawie. Kto może zostać biegłym sądowym i jakie zalety wiążą się z objęciem takiego stanowiska?

Nie ma wątpliwości, że wpisanie na listę biegłych sądowych przynosi prestiż i renomę. Wystarczy wpisać hasło typu „lista biegłych sądowych rzeszów”, by sprawdzić, jacy eksperci na niej figurują. To osoby z najlepszymi kwalifikacjami, największą wiedzą i doświadczeniem w swoim fachu. To specjaliści, którzy są w stanie wydać wiarygodną, rzetelną opinię w danej sprawie na podstawie swoich zawodowych kompetencji.

Skoro bycie biegłym sądowym wiąże się z uznaniem społecznym i renomą w ramach pełnienia służbowych obowiązków, to dlaczego wciąż brakuje tych specjalistów w polskim sądownictwie? Sami eksperci potwierdzają, że spora część ekspertów rezygnuje ze składania wniosku o wpisanie ich na listę biegłych sądowych w danej specjalizacji z powodu zbyt małego wynagrodzenia, jakie oferowane jest za pełnienie tej funkcji.

Okazuje się, że stawka za pracę biegłego i wystawienie przez niego opinii w ramach danego postępowania sądowego jest z góry ustalona. Różni się jedynie pod względem wykształcenia biegłego, ale nie pracy, jaką musi włożyć w sporządzenie ekspertyzy, biorąc pod uwagę różny charakter sprawy i poziom skomplikowania prowadzonego postępowania.

Większość biegłych sądowych uznaje swoją funkcję za prestiżową, ale niestety nieopłacalną i z utęsknieniem czeka na ustawę o biegłych sądowych, która lepiej regulowałaby ich pracę i związane z realizacją zadań zarobki.

Odpowiadając na pytane, czy warto być biegłym sądowym, należy przyznać, że z całą pewnością tak, ale nie ze względów finansowych. Dla samych ekspertów taka rola to prestiż oraz możliwość rozwoju zawodowego i ciekawe doświadczenie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że biegły sądowy bierze też na siebie ogromną odpowiedzialność. Jego opinia może stać się głównym dowodem w sprawie i wpływać na ostateczny werdykt. To dlatego ekspertyza musi być rzetelna i mieć charakter obiektywny. Pamiętajmy również, że biegły sądowy może zostać zawieszony w swoich prawach, a nawet ukarany, jeśli jego opinia będzie stronnicza i krzywdząca, niezgodna z prawdą.

Skomentuj

Skomentuj
Wprowadź swoje imię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.