lista biegłych sądowych rzeszów

Na liście biegłych sądowych wpisani są eksperci danej dziedziny, którzy zostają powoływani przez sędziego w celu wydania profesjonalnej opinii. Ta z kolei jest nierzadko wsparciem dla sędziego w ramach wydawania sprawiedliwego werdyktu, niejednokrotnie ekspertyza tego rodzaju staje się także głównym dowodem w sprawie. Kto może zostać biegłym sądowym i jakie zalety wiążą się z objęciem takiego stanowiska?

Nie ma wątpliwości, że wpisanie na listę biegłych sądowych przynosi prestiż i renomę. Wystarczy wpisać hasło typu „lista biegłych sądowych rzeszów”, by sprawdzić, jacy eksperci na niej figurują. To osoby z najlepszymi kwalifikacjami, największą wiedzą i doświadczeniem w swoim fachu. To specjaliści, którzy są w stanie wydać wiarygodną, rzetelną opinię w danej sprawie na podstawie swoich zawodowych kompetencji.

Skoro bycie biegłym sądowym wiąże się z uznaniem społecznym i renomą w ramach pełnienia służbowych obowiązków, to dlaczego wciąż brakuje tych specjalistów w polskim sądownictwie? Sami eksperci potwierdzają, że spora część ekspertów rezygnuje ze składania wniosku o wpisanie ich na listę biegłych sądowych w danej specjalizacji z powodu zbyt małego wynagrodzenia, jakie oferowane jest za pełnienie tej funkcji.

Okazuje się, że stawka za pracę biegłego i wystawienie przez niego opinii w ramach danego postępowania sądowego jest z góry ustalona. Różni się jedynie pod względem wykształcenia biegłego, ale nie pracy, jaką musi włożyć w sporządzenie ekspertyzy, biorąc pod uwagę różny charakter sprawy i poziom skomplikowania prowadzonego postępowania.

Większość biegłych sądowych uznaje swoją funkcję za prestiżową, ale niestety nieopłacalną i z utęsknieniem czeka na ustawę o biegłych sądowych, która lepiej regulowałaby ich pracę i związane z realizacją zadań zarobki.

Odpowiadając na pytane, czy warto być biegłym sądowym, należy przyznać, że z całą pewnością tak, ale nie ze względów finansowych. Dla samych ekspertów taka rola to prestiż oraz możliwość rozwoju zawodowego i ciekawe doświadczenie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że biegły sądowy bierze też na siebie ogromną odpowiedzialność. Jego opinia może stać się głównym dowodem w sprawie i wpływać na ostateczny werdykt. To dlatego ekspertyza musi być rzetelna i mieć charakter obiektywny. Pamiętajmy również, że biegły sądowy może zostać zawieszony w swoich prawach, a nawet ukarany, jeśli jego opinia będzie stronnicza i krzywdząca, niezgodna z prawdą.

Skomentuj

Skomentuj
Wprowadź swoje imię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.