Żubr - Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich i największych bastionów populacji żubrów w Europie. Pełna majestatycznych zwierząt oaza odgrywa kluczową rolę w zachowaniu i prokreacji gatunku żubra, który jeszcze sto lat temu był na skraju wyginięcia. Na początku XIX w. zwierzęta te można było spotkać jedynie w Kaukazie… a także w Puszczy Białowieskiej. 

Relikt pierwotnych krajobrazów leśnych

Puszcza Białowieska położona na pograniczu Polski i Białorusi, jest prawdziwym klejnotem w koronie europejskich lasów naturalnych. Obejmuje ona ponad 1500 km² – jest ostatnim i największym pozostałym fragmentem niegdyś rozległych nizinnych lasów, które pokrywały dużą część Europy. Charakteryzuje się niezwykłą bioróżnorodnością. Stanowi dom dla ponad 12 000 gatunków roślin i zwierząt – w tym wielu gatunków zagrożonych i endemicznych. Jest to jedyne takie miejsce na naszym kontynencie, w którym można jeszcze spotkać dzikie żubry – będące symbolem tego obszaru. Najnowsze badania i spisy populacji tych zwierząt wskazują na stopniowy wzrost liczby osobników, co jest rezultatem wieloletnich starań o ich pełną i należytą ochronę.

Puszcza Białowieska na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Puszcza Białowieska nie tylko zachwyca swoją pierwotnością i tajemniczością, ale także stanowi ważny ośrodek badań naukowych nad naturalnymi procesami leśnymi. W 1979 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co podkreśla jej olbrzymią wartość w kontekście dziedzictwa przyrodniczego. Populacja żubrów w Polsce, a szczególnie w Puszczy Białowieskiej stanowi również symbol sukcesu w dziedzinie ochrony przyrody.

Najnowszy spis osobników żubra

Z informacji prasowej podanej przez Białowieski Park Narodowy wynika, że pod koniec 2023 r. populacja liczyła około 892 żubrów, a w ciągu roku urodziło się minimum 101 cieląt. Dane te oszacowano na podstawie około 170 obserwacji pochodzących z 2 dni liczenia żubrów na terenie Białowieskiego Parku Narodowego oraz nadleśnictw: Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka. Zwierzęta liczono metodą tradycyjnych obserwacji z poziomu ziemi oraz przy wykorzystaniu drona. Niestety wielkość obecnej populacji oraz rozmiary terenu wykorzystywanego przez żubry nie pozwalają na policzenie żubrów co do sztuki i podanie „jedynej słusznej liczby”. Jedno jest pewne – populacja ma się dobrze.

Nieśmiały optymizm

Pomimo pozytywnych trendów w przyroście populacji specjaliści podkreślają również wyzwania, przed którymi stoi ochrona żubra. Jednym z głównych problemów jest ograniczona przestrzeń życiowa dla rosnącej populacji żubrów, co może prowadzić do konfliktów z ludźmi czy potencjalnych zagrożeń dla rolnictwa w regionie oraz kłusownictwo.

Skuteczna ochrona żubra – symbol Puszczy Białowieskiej

Rozwój populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej jest dowodem na to, że dobrze skoordynowane działania ochronne mogą przynieść pozytywne rezultaty dla ratowania gatunków zagrożonych. W celu zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa dobrostanu żubrów konieczne są dalsze działania ochronne – zarządzanie siedliskami, monitoring zdrowia zwierząt oraz edukacja społeczności lokalnych. Jest to także przypomnienie o nieustającej potrzebie dbania o nasze naturalne dziedzictwo i wspierania dzikiej przyrody w jej naturalnym środowisku. Ochrona żubrów w Puszczy Białowieskiej jest doskonałym przykładem niezwykłej bioróżnorodności i olbrzymiej wartości tego wyjątkowego obszaru geograficznego.

Skomentuj

Skomentuj
Wprowadź swoje imię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.