kobiety rządzą - stereotypy

W Polsce ciągle panuje przeświadczenie, że „zawód dyrektor” to domena mężczyzn. Przypisuje się im także zawody związane z nowymi technologiami oraz z naukami ścisłymi. Jednak stereotypy, a rzeczywistość to dwie inne sprawy. 

Polska znalazła się na 9 miejscu w rankingu państw o najwyższej feminizacji kadry kierowniczej. Światowym liderem tego rankingu są Filipiny, aż 57 procent osób na szczeblu kierowniczym to kobiety. Kolejne miejsca zajmują Panama, USA i Nowa Zelandia. Jedynym europejskim państwem, jakie wyprzedza Polskę w tym rankingu są Niemcy. W Polsce 36% kierowników to kobiety, Niemcy wyprzedzają nas o 2 punkty procentowe.

Kobiety w męskich zawodach niemile widziane? 

Badania „Kobiety w męskich zawodach” zrobione na zlecenie Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet wynika, że nadal myślimy w sposób bardzo stereotypowy. Ankietowani, poproszeni o wskazanie zawodów, które ich zdaniem są „męskie” oraz „kobiece”, za te najbardziej „męskie” uznali takie zawody jak: kierowca (66 proc.), automatyk/robotyk (65 proc.), inżynier energetyk (64 proc.). Jednocześnie jako zawody najbardziej „kobiece” wskazane zostały przede wszystkim – projektant wnętrz (53 proc.), farmaceuta (52 proc.) czy pracownik socjalny (50 proc.).

Jednak rzeczywistość zdecydowanie różni się od tego, w jaki sposób myślimy o podziale zawodów. Kobietom utrudnia się dojście do nauk ścisłych. Już w szkole średniej nakłania się je do zmiany zawodu i zniechęca do obranej ścieżki rozwoju, one stawiają na swoim i zmieniają obecną statystykę. W tym momencie aż 38% studentów politechnik to kobiety. A 36% osób zajmujących kierownicze stanowiska to przedstawicielki płci pięknej.

W świadomości Polaków jednak zawody związane z branżą IT, nowymi technologiami to pole do popisu dla mężczyzn. Z dokładniejszej analizy wyników badania wynika także, że szczególnie w sektorze IT kobiety nie mają łatwej ścieżki kariery i stykają się z wieloma barierami. Aż 59 proc. respondentów uznało, że programista to zawód męski, a tylko 5 proc., że jest to zawód kobiecy. Bardzo podobnie ankietowani wskazali w przypadku inżyniera nowych technologii (53 proc. – męski, 5 proc. – kobiecy).

Mentoring wspiera kobiety w dążeniu do celu

Z jednej strony społeczeństwo polskie jest bardzo konserwatywne i w stereotypowy sposób szufladkuje kobiety i mężczyzn, dzieli zawody na kobiece i męskie, przy czym te męskie są związane z nowoczesnością, postępem, z nauką i technologiami, a kobiece są bardziej tradycyjne – oceniła Katarzyna Wierzbowska, prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Fundacja podejmuje sporo inicjatyw, aby kobiety nie zniechęcały się podejmować zawodów, które w świadomości społeczeństwa definiowane są jako męskie. Zdaniem Katarzyny Majewskiej członka Zarządu Citi Handlowy wiele dobrego w tej dziedzinie zrobił mentoring, który pozwala zobaczyć ich silne strony.

(Źródło: PAP)

 

Skomentuj

Skomentuj
Wprowadź swoje imię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.