Polska ukarana za smog

Trybunał Sprawiedliwości UE – przyznał Polsce karę za naruszanie europejskich standardów powietrza. Taki wyrok był do przewidzenia. Sprawdźcie, jaką karę Unia nałożyła na Polskę. 

Polska ukarana za smog – tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. W czerwcu 2016 roku skargę na Polskę wniosła Komisja Europejska według niej nie dotrzymujemy wymogów prawa unijnego dotyczącego stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu.

Jeżeli nawet nie zgadzalibyśmy się w tym wyrokiem to trudno znaleźć argumenty przemawiające na korzyść kraju. Po pierwsze wystarczy zobaczyć, co się dzieje za oknami. Po drugie został opublikowany ranking 50 najbardziej zanieczyszczonych pyłami miast Europy – 33 miasta z tego zastawienia to polskie miasta. Po trzecie jak pokazuje analiza Polskiego Alarmu Smogowego, gdyby w naszym kraju zastosować próg smogowy obowiązujące we Francji to w niektórych miastach stan wyjątkowy trwałby nawet dwa miesiące, bez żadnej przerwy. Po czwarte w ciągu, co najmniej, pięciu kolejnych lat dobowe dopuszczalne wartości pyłu zawieszonego PM10 były przekraczane w 35 spośród 46 stref, w których mierzy się jakość powietrza. Ponadto w dziewięciu strefach stale przekraczane były także dopuszczalne stężenia roczne.

Trudno byłoby odeprzeć te argumenty, jednak co negatywny wynik w praktyce oznacza dla Polski? Sytuacja musi się szybko poprawić, bo jeśli nie to Komisja Europejska może wnioskować o nałożenie na nas kary finansowej. Według NIK taka kara może wynieść nawet 4 mld złotych. Natomiast fundacja Client Easrth – Prawnicy dla Ziemi,wylicza, że w przypadku Polski kara może wynieść od 5 tys. do prawie 304 tys. euro za każdy dzień naruszenia unijnych przepisów. Kara może być też w postaci ryczałtu. W takim przypadku może wynieść od 4,3 mln do ponad 50 mln euro.

Jakie działania podejmuje się, aby zmniejszyć stężenie pyłów w Polskich miastach? Pierwsze kroki zostały już podjęte zabroniono sprzedawania najtańszych pieców do ogrzewania domów. Mimo to, jakość powietrza nie polepszyła się w znacznym stopniu.

(Źródło: money.pl)

 

Skomentuj

Skomentuj
Wprowadź swoje imię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.