młodzi pracownicy

Od 1 września 2018 roku zmieniają się przepisy, młodzież będzie mogła zaczynać pracę w wieku 15 lat. Przy pierwszej pracy nie posiada się doświadczenia i mogą pojawić się problemy z pracodawcą. Sprawdźcie na jakie problemy można natrafić.

Od 1 września 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy zezwalające na pracę w wieku 15 lat. Do tej pory jako pracowników określano ludzi, którzy skończyli 18 lat oraz wyróżniano także drugą grupę pracujących, czyli młodocianych pracowników, czyli młodzież w wieku od 16 do 18 lat. Od września pracę będzie można podejmować rok wcześniej. 

Zasady pracy tak młodych osób wyjaśnia Dominika Zielińska, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy – Pracownik młodociany może być zatrudniony albo w charakterze przygotowania zawodowego, albo w celu wykonywania pracy zarobkowej, ale tylko przy pracach lekkich, czyli takich, które nie nadwyrężają rozwoju psychofizycznego młodocianego.

Młode osoby rozpoczynające zatrudnienie muszą zwrócić uwagę na kilka elementów, z których najważniejszym jest sama umowa o pracę. Ta – zgodnie z Kodeksem Pracy – powinna być przedstawiona pracownikowi na piśmie i to najpóźniej w dniu, w którym następuje rozpoczęcie pracy.

Ważność umowy

Aby umowa była ważna musi zawierać kilka kluczowych elementów. Po pierwsze, musi określać strony umowy i wskazywać datę jej zawarcia oraz rodzaj umowy. Ponadto, powinna się w niej znaleźć się informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia, zakres obowiązków, jakie godziny i jaki czas pracy obowiązują pracownika oraz informacja o przysługującym mu urlopie.

W przypadku umowy zlecenia kodeks cywilny nie przewiduje obowiązku zawierania jej na piśmie, jednak – dla ochrony swoich interesów – pracownik powinien sam do tego dążyć. Ekspert wyróżnia jeszcze jeden rodzaj umowy, czyli umowa ustna. Jednak przestrzega przed zawieraniem takich umów i nakłania do zawierania umów na piśmie.

Minimalne wynagrodzenie -jakie są stawki?

Należy pamiętać, że w przypadku umowy o pracę obowiązują minimalne, gwarantowane progi wynagrodzenia. Pracodawca nie może zaproponować mniej niż 2100 zł brutto w przypadku zatrudnienia w pełnym etacie. W przypadku umowy zlecenia minimalna stawka godzinowa, która obowiązuje od 2018 roku, wynosi 13,70 zł brutto za godzinę.

– W przypadku nieuczciwych praktyk pracodawcy czy zleceniodawcy, jeżeli nie otrzymamy wynagrodzenia, możemy się przed tym ochronić. W pierwszej kolejności kierujemy się do okręgowego inspektora pracy, którego informujemy o tym, że taka sytuacja miała miejsce. Dalej mamy możliwość ewentualnego sądowego dochodzenia naszych praw na gruncie prawa pracy przed sądem pracy – wskazuje Dominika Zielińska.

Radca prawny podkreśla, że w przypadku umowy zlecenia pracownik może zwrócić się bezpośrednio do sądu cywilnego z wnioskiem o nakazanie wypłaty należnego mu wynagrodzenia.

Kluczowa w umowie jest też kwestia przysługującego urlopu. Młodym pracownikom, którzy podejmują pierwszą pracę na etacie w danym roku kalendarzowym przysługuje w nim 20 dni urlopowych (1/12 urlopu przysługuje po każdym przepracowanym miesiącu).

(Źródło: info.newseria.pl)

 

Skomentuj

Skomentuj
Wprowadź swoje imię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.